INDEXO ENERGÍA li propociona 3 tipus de tarifes.

· TARIFA FIXA
Pensada i dissenyada per a tot tipus de clients amb potències des de 10 kW. Decideixi el seu preu final modificant els seus paràmetres de consum, perquè només pagui el que espera. Gaudiu de la seguretat d'un preu únic i fix.

· TARIFA INDEXADA
Accedeixi al mercat lliure i pagui l'energia a preu de cost, més un fee per la nostra gestió. Trenca amb la barrera dels preus per períodes i pagui per cada hora el que costa. El preu es calcula hora a hora tenint en compte la corba de càrrega. Participi de les baixades en el preu de l'energia i nosaltres seremossu central de compra personalitzada.

· TARIFA MIXTA
Aprofiti del mercat, aconseguint un preu de partida per períodes, que s'adaptarà mensualment al cost mitjà real de l'energia en el mercat majorista. Podent participar parcialment de les baixades del cost de l'energia reduint l'impacte en cas d'una pujada.

© 2023. Indexo Energia SL. Todos los derechos reservados.