ANÁLISE E OPTIMIZACIÓN
ELÉCTRICO DA EMPRESA

A realización dun estudo personalizado do consumo eléctrico das súas instalacións (auditoría enerxética) é fundamental para poder mellorar a eficiencia enerxética. Este estudo preliminar, realizado polo noso persoal cualificado, ten como obxectivo mellorar a eficiencia enerxética na súa empresa co aforro correspondente na súa factura mensual de electricidade.

A través dun informe móstranos as posibles medidas a tomar (un traxe a medida) para optimizar o consumo de electricidade na túa empresa. Se a mellora require un investimento, sempre estará acompañada da taxa de retorno (IRR) para que poida valorar a súa implementación. Cremos firmemente na total transparencia cara aos nosos clientes e por iso sempre tes a última palabra na realización dunha implementación total ou parcial das medidas propostas polos nosos expertos.

PLAN DE ACCIÓN

 • Detecta o consumo de enerxía actual.
 • Identificar onde e como se consome a enerxía e os factores que afectan o seu consumo.
 • Mellorar a contratación de electricidade a través da monitorización de consumo por cuarto de hora.
 • Eliminar perdas de enerxía
 • Maximizar a eficiencia da instalación.
 • Avaliar as oportunidades para a diversificación enerxética eo seu impacto nos custos enerxéticos.
 • OS BENEFICIOS

 • Redución dos custos enerxéticos a través da optimización do consumo de enerxía.
 • Aumento da vida útil do equipo.
 • Aumento da competitividade
 • © 2023. Indexo Energia SL. Todos los derechos reservados.