INDEXO ENERGÍA ofrece 3 tipos de taxas.

· TAXA FIXA
Deseñado e deseñado para todo tipo de clientes con potencias de 10 kW. Decide o prezo final modificando os parámetros de consumo, de xeito que só paga o que espera. Goza da seguridade dun prezo único e fixo.

· TAXA INDEXADA
Acceda ao mercado libre e paga a enerxía a prezo de custo, máis unha taxa para a nosa xestión. Rompe a barreira dos prezos por períodos e paga o que custa por hora. O prezo calcúlase hora a hora tendo en conta a curva de carga. Participa nas reducións do prezo da enerxía e seremos a túa compra central personalizada.

· TAXA MIXTA
Aproveite o mercado, obtendo un prezo inicial por períodos, que se adaptarán mensualmente ao custo medio real da enerxía no mercado mayorista. Ser capaz de participar parcialmente nas baixas no custo da enerxía, reducindo o impacto en caso de aumento.

© 2024. Indexo Energia SL. Todos los derechos reservados.